دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۳

دانشگاه و دستگاه های اجرایی با همکاری هم مشکلات بانوان را حل کنند بسیج ...

1. اموربانوان - دانشگاه هنر اصفهان

از جمله ظرفیت های حوزه بانوان وخانواده وجود دفاتر اموربانوان درفرمانداریهاي ۲۴ شهرستان مي ... از ديگر سو اين دفتر در زمينه همكاري وتعامل با ساير دستگاههاي استاني در جهت ... يك نفر رابط به عنوان نما ينده اموربانوان در كليه دستگاههاي اجرايي استان مي باشد. ... و با اولويت بخشي به موضوع تحکيم خانواده اقدام به حل مشكلات و مسائل جامعه كنند.

2. نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران - hajij.com

در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با ... آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی .... بد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه ها و ..... به مشكلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاههاي  ...

3. نیوزهاب - نیازمند رسیدگی بیشتر به معضلات شکست های عاطفی ...

نیازمند رسیدگی بیشتر به معضلات شکست های عاطفی دانشجویان هستیم ... دانشجویی دانشگاه ها اظهارکرد: هم اکنون یکی از مشکلات دانشگاه ها بحث ارتباطات عاطفی ... معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: باید ضمن رعایت اصول اخلاقی با این واقعیت های ... صدیقی در ادامه اظهارداشت: کار جدی و اصلی در سال جاری اجرای طرح سیمای اجتماعی ...

4. ایرنا - رییس جمهوری در جلسات هیات دولت با اجماع اعضا تصمیم می گیرد

12 سپتامبر 2014 ... دبیر هیات دولت در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا؛ ... استفاده نکند و موضوع را صرفا از زاویه دید دستگاه های اجرایی رویت کند. ... ++حاجی میرزایی: تفاوت چندانی ندارد، تعداد کمی از جلسات که آقای ... کردن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.

5. زنان اختلاس نمی‌کنند - همشهری

3 مارس 2018 ... به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نفی نگاه جنسیتی در ... زن که فساد کرده باشد، تبانی کرده باشد، اختلاس کرده باشد یا مشکلات اداری داشته باشد ندیده‌ام. ... مجازی هم استفاده کنند چرا که بانوان بیشتر در فضای مجازی که پایه آنها ... نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ...

6. دانلود فايل - سازمان بازرسی کل کشور

بازرسان آينده مجبور خواهند بود فرآيند بازرسی و نظارت بر حسن اجرای قانون را با روش ها. و تکنیک ... ضروری است مجموعه سازمان بازرسی كل كشور از اخبار مردمی و همکاری خبرگان و. متخصصان ..... با توجه به گستردگی دستگاه های اجرايی و تخصصی شدن فعالیت های اجرايی .... مشاركت كنندگان و حل مشکالت رودرروی آن ها تالش می كنند. آن دسته ...

7. آيمو - سازمان بنادر و دریانوردی

راه حل ايمن و مقرون به صرفه برای آموزش هاي دريايي و بندري.................. 108. رويدادهای بنادر ... ســاخت دو دســتگاه ابررايانه در بخش هواشناسی با همکاری دانشگاه هاي كشور،.

8. بررسی عملکرد خانواده و سلامت معنوی در زنان مبتلاء و درمان‌یافته از ...

امید. امانی. ،. روانشناس. بالینی. ،. مرکز. تحقیقات. روانشناسی. سرطان. ،. دانشگاه. شهید ... مقدمه. بیماری. های. مزمن، به عنوان شرایطی در نظر گرفته. می. شوند. که. سازگاری با. آن ... های. حل. مشکل. ،. ارتباط. و. نقش. ها. در. متغیر. عملکرد. خانواده. و. مولفه. های. سالمت .... اطالعات معنوی جهت تسهیل حل مسائل روزمره و پیشرفت. هدف. تعریف می. کند. ) ۱9.

9. فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی - مرکز بررسی‌های ...

11 ا کتبر 2015 ... فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. ... »ترجمه«، و برای آشنایی با کتاب های جدید حوزۀ سیاست گذاری، بخشی ...... بروز مشکل هم خطی است؛ زیرا شاخص های مختلف آموزش محتمالً با همدیگر ...... در حل چالش های بحرانِ آب در ایران «، است. ...... از میان نظریات نوین، صاحبانِ نظریه های بسیج منابع و فرایند سیاسی تالش.

10. اکتشاف معدنی« در ایران - خانه معدن

چالش ها و اولویت های شرکت های معدنی با استناد به نظرسنجی از مدیران اجرایی . .... طـی می کنـد لیکـن ذخایـر عظیمـی مثـل معـادن مـس میـدوک در اسـتان کرمـان و معدن مس سـونگون ... در شـرایط فعلـی بـا مشـکل اشـتغال هـم روبـرو هسـتند. ..... کنیـم و بسـیج عمومـی بدهیـم و از رده هـای بـاا و برای همه شـروع .... فعالیـت ســازمـــان زمین شناسـی بـا همـکاری.

11. Tashrih AMALKARD 3 .indd - پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 ... ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ .... ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭ 1200) 1200HP ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ) ... ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ: ﻧﯿﺎﺯﺳﻨﺠﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ﻓﺮﺻﺖ ﺳـﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ...... ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻯ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ، ..... ۳-۵ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ.

12. راهنماي تدوين و ارسال مقالات - Magiran

21 سپتامبر 2014 ... مرضیه ثاقب جو، بیو شیمی و متابولیسم ورزشی، دانشیار دانشگاه بیرجند .... اشاره گردد.et al* برای مقاله های با بیش از 4 نویسنده، مشخصات نویسنده اول .... بـه دسـت هـم داده و باعـث کاهـش کارآیـی یـک دیسـک ... مــی شــود تــا مشــکل بــه زودی و دوبــاره عــود کنــد )7(. .... اوسوسـتری بـرای تشـخیص ناتوانـی و عـدم تحمـل اجـرای.

13. دریافت

اروپا نفوذ کردند. مسلمانان موفق شدند سلسله های حکومتی متعددی در طول بیش از ... تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی چهرهای جدید به خود گرفت و با تقدیم عده ای از. بزرگترین  ...

14. شماره 114، زمستان 1396 - سازمان جنگل‌ها

مبانی خاک شناسی جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2118، تهران، ص 423. .... توانایی های گروهی خود در حرکت جمعی احساس اعتماد به نفس و غرور می کنند. ... منابع طبیعی، مشارکت مردم، بسیج سازندگی و همیاران طبیعت. 6 .... راستا، اجرای مدیریت جنگل در درون اکوسیستم، از جمله با نگرش دریافت همکاری ...... فنّاوری های پیشرفته حل نمود.

15. Irandnn.ir - کارفرمایان و مشتریان

مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف ... پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. ... سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ... در حقيقت با تشكيل سازمان دو واحد اداري موازي ( مركز كالاي متروكه و دفتر اجرايي تبصره 28 قانون بودجه ) در هم ادغام و  ...

16. صدای معلم | پاداش بازنشستگان سال 96 کی پرداخت می شود ؟

27 مه 2018 ... مهدي | همدان. پاداش بازنشستگان سال 96 و فرهنگیان بازنشسته. با سلام .... چطور پاداش های میلیاردی ژن های برتر را می دهید ولی به معلمان رسیدید کم می آورید ؟ .... متاسفانه کسی از مسوولین حتی نگاهی هم به گفته ها و مشکلات ما بازنشستگان نمی کنند ...... پایان خدمت مشکلات مالی حل میشه خدا ذلیلتون کنه چی از جون ما میخواید.

17. ﻧﻈﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼل دﻫﻘﺎﻧﻲ ... - ابرار معاصر

ﻫﺎي ﺑﺰرگ رﻗﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎ، در ﺗﻼﺷﻨ. ﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ. ﺗﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬارﺗﺮي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻳﻔـﺎ. ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻀﻮر، ﺑﻪ ... اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ. اﻓﺰاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈـﻢ اﻣﻨﻴﺘـﻲ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ در ﻏـﺮ. ب. آﺳﻴﺎ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ. ...... 1. رﻳﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان .... در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﻜﺮي و اﺟﺮاﻳﻲ در اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ...... اﻳﻦ ﻧﻈﺮات در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺮم.

18. اردوی ملی افغانستان: بقا و ثبات فراتر از جنبه های مالی

دستگاه های قابل بازیابی ذخیره، و یا به هر شکل و توسط هر وسیله یی، اعم از برقی، ... واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2002 با همکاری موسسات امدادی فعال در ...... مهمترین مشکل کمک های غربی به اردو، تطبیق مدل های نظامی خارجی در کشوری ...... کردند، مشکالت و دشواری های تاکتیکی را در نبود افسران موظف حل می ساختند، از فرار  ...

19. موتور جستجوی قطره - ghatreh

1 - مامور سابق سیا: تحریم چین به دلیل همکاری با ایران، به هرج و مرج در جهان منجر می شود

20. gitionline.ir

وضعیت آب سنگ‌های مرجانی با توجه به گرم شدن آب و کره زمین در شرایط بحرانی است و این ...

21. سایت خبری و تحلیلی جنوب ایران

سیدمصیب دریانورد به گزارش جنوب ایران، کاهش میزان ذخایر آب شیرین در پی تغییرات اقلیم و ...

22. جذب پلیس افتخاری در سال 97 | ایران استخدام

خبر 12 مهر 95: پلیس‌های افتخاری صاحب کارت و لباس متحدالشکل می‌شوند (منبع: خبرگزاری ایسنا)

23. خبرگزاری فارس | صفحه اصلی | Fars News Agency

تازه ترین اخبار ورزشی، حوادث، سیاسی و اقتصادی ایران، افغانستان، آسیای مرکزی و سایر ...

24. استخدام استانداری چهارمحال و بختیاری در سال 97 (خبر جدید ...

امید به رونق اشتغال در چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۸.۳ درصد که بالاترین تعداد ...

25. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گلستان - گرگان

بخشنامه اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران در رابطه با عدم نیاز به دریافت گواهی ...

26. جدیدترین خبرهای شهرستان ملایر | خبر فارسی

یوسف خزایی اظهار داشت: کارخانه آرد نهاوند با ظرفیت ذخیره 60 هزار تن گندم ظرفیت ذخیره 90 ...

27. Iranian.de

لب‌های تشنه شـط؛ مردم حق دارند اعتراض کنند/صدای اعتراض خوزستان رنج ‎ دیده را بشنویم

28. کهکیلویه و بویراحمد - tabnakkohkiluye.ir

شما با شکستن حرمت قلم و وقاهت تمام وی را با رضا خان مقایسه نمودید کهگیلویه الان شاهد ...

29. khouznews.ir | اخبار خوزستان | خوزستان | خوزنیوز

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خوزنیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع ...

30. اخبار اشتغال بانوان در سال 97 | «ای استخدام»

اخبار کار و اشتغال بانوان برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و ...

31. خبرگزاری فارس|گروه اجتماعی

حتی تصور جنگ با ایران برایم دشوار است، بازرسی جان دانشمندان ما را به خطر می‌اندازد ...

32. سایت آرد و نان - ard.ir

وضعیت مالی نانوایان کشور و نرخ نان: چشم انداز آرد و نان در سال نو یک گام به پیش دو گام ...

33. استخدام شرکت ملي گاز ايران94 +استخدام: تکذیب خبر آگهی ...

خود را برای مصاحبه آزمون استخدامی شرکت گاز 94 آماده کنید! در مصاحبه های استخدامی چه می ...

34. جستار - بصیرت - KHAMENEI.IR

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ اسدالله ایمانی امام ...

35. پایگاه خبری-تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت | قوانین چهارگانه ...

مواد چهارگانه بخش ایثارگران در لایحه برنامه ششم توسعه کشور پس از رایزنی و بحث های ...

36. خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا - Irna

در گفت و گو با ایرنا برجام، محور دیدار ابتکار و ماهاتیر اعلام شد. کوالالامپور - ایرنا ...

37. وزارت دادگستری

اصفهان پایگاه صلح و دوستی و اخلاق شهروندی است; برگزاری دوره های مشترک آموزشی مالکیت ...

38. تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عکس‌ها راست به چپ: نمایی از برج میلاد و شهر تهران - نمایی از کوه‌های توچال از بزرگراه ...

39. حلقه وصل | پایگاه خبری تحلیلی

در کمیته زنان و خانواده «شنبه‎های انقلاب»، زنان از جایگاه خود در انقلاب گفتن؛

40. پورتال-استان اصفهان-صفحه اصلی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

بیماری های قابل انتقال از دام به انسان در برنامه زنده پزشکی سیب با حضور دکتر موحدی به ...

41. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ...

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد ...

42. استخدام کمیته امداد در سال 97 | ایران استخدام

خرید پستی کتاب جامع آزمونهای استخدامی به همراه نمونه سوالات و مطالب آموزشی. کتاب ...

43. استفتائات - KHAMENEI.IR

س 1039: بر اساس قانون زمین شهری: 1 ـ زمین‌های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت ...