چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۸

دانش آموز مشگین شهری روانه بیمارستان شد تمرین یا تنبیه معلم!