پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۱

دانش آموز مشگین شهری روانه بیمارستان شد تمرین یا تنبیه معلم!