چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۸

داوری دیدار افتتاحیه مشکلی نداشت