یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۶

درآمد بازیگران سینما در هر پروژه از 150 تا 500 میلیون تومان است