سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰

درآمد نفتی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد

1. آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست‌های ...

به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر ... نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی امریکا دارد، در حالی که کاهش قیمت نفت منجر به ...

2. نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی - اقتصاد آنلاین

22 سپتامبر 2016 ... نتیجه کلی که در موضوع رشد اقتصادی کشور ما وجود دارد اینکه باید پذیرفت وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات ...

3. تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و ... رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار نداده ولی شوکهای منفی باعث کاهش رشد خواهد شد. ... یکی از ویژگیهای این مدل این است که نیاز به مدلهای ساختاری در اقتصاد ندارد.

4. تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ‌در ایران

در اوﭘﮏ، رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﺤﺮان ... دﻟﯿﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ. ﻣﻼﺣﻈﻪ. ای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارد . در اﯾﺮان.

5. اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب ... کشورمان به درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری دارد، بنابراین اقتصاد کشور به ..... در مورد فرضیه سوم نیز هرچند نمی‌توان تأثیر نوسانات قیمت نفت را بر رشد GDP ...

6. ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش بی تأثیر کشاورزی

ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای عالمت مورد انتظار بوده و نشان م. ی. دهد. که. تغ ... دهد که افزایش شدید درآمدهای نفتی به بالی اقتصادی تبدیل شده. است )بلک. 0، ... تأثی. ر مثبتی بر. رشد. تولید. ناخالص داخلی. کشورهای صادرکننده. نفت داشته.

7. تاثیر نفت بر نرخ ارز و شاخص قیمت ها | اقتصاد یونی

نتایج بررسی نشان می‌دهد آثار شوک قیمتی نفت در کشور عربستان به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. اما در کشورهای کویت و  ...

8. ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭘﺴﺮان ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ﺻﺎﻟﺤﻲ ا

اﻗﺘﺼﺎدي و. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ. دارد. از ا. ﻳﻦ. رو. ﺿﺮور. ي. اﺳﺖ. ﻛﻪ راﺑﻄﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬار. د. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ،. اﮔﺮ. اﺛﺮ رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را. در. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻜﻨﻴﻢ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن در ...

9. چرا دلارهای نفتی در اقتصاد ایران به رشد تولید و اشتغال منجر نشد؟

23 ژوئن 2013 ... چرا در فرآیند رشد اقتصادی ایران، تعیین‌کننده‌های رشد به خوبی ایفای ... از سوی دیگر اثر افزایش درآمدهای نفتی بر افزایش تمرکز دولت نیز بسیار اهمیت دارد. ..... بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت تاثیر ارز حاصل ...

10. اقتصاد در دوره پهلوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد ایران در دورهٔ حکومت سلسلهٔ پهلوی پیشرفت‌های شایان توجهی داشت که در قیاس با ... اولویت رضا شاه پس از به دست‌گیری قدرت، تثبیت اقتدار حکومت بر کل کشور و ... یک استراتژی توسعه همه‌جانبه، شکی وجود ندارد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او در ... درآمد ارزی کل از بخش نفتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ۱۳۹ میلیون دلار به ۳۵۹ ...

11. اقتصاد، نفت و چند چیز دیگر » نفت

روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان .... که در شرایط تنگنای مالی دولت و محدودیت درآمدهای ارزی اهمیتی انکارناشدنی دارد. .... کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز  ...

12. یران در ا ی بر رشد اقتصاد ی نفت ی درآمدها تأثیر 1ی نهاد یفیت ک ییر ...

تأثیر متفاوت درآمد حاصل از صادرات منابع در کشورهای مختلف به کانالهای. واسط بین درآمد منابع و رشد اقتصادی بستگی دارد. در کنار تأثیر مستقیم درآمدهای. حاصل از ...

13. درآمد نفتی دولت روحانی روز به روز افزایش می‌یابد/ 76 هزار میلیارد تومان ...

8 مه 2018 ... قیمت نفت به بیشترین میزان در سه سال گذشته رسید تا باز هم این سؤال مطرح شود ... اصلی در حوزه اقتصادی این است که متأسفانه سواد اقتصادی در کشور وجود ندارد و مهم ... صادرات و درآمد نفتی دولت روحانی بعد از برجام باید رشد چشمگیری کرده باشد. ..... چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و چه فاینانس‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.

14. آخرین خبر | آیا امکان اداره‌ی ایران بدون نفت وجود دارد؟

16 مارس 2018 ... نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولیدکننده‌ی این ماده‌ی ... متحول ساخته و رشد و توسعه‌ی اقتصادی را باعث گردیده، همچنین درآمدهای حاصل از نفت ... نوسان قیمت‌های جهانی نفت تأثیرات ناگهانی و نامطلوبی بر اقتصاد ایران و ...

15. سایه ریسک - هفته نامه تجارت فردا

14 ژانويه 2017 ... در نتیجه رشد درآمد صادرات نفت سبب شد تا تاثیر منفی کاهش هزینه‌های .... به افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به کشور دارد.

16. بررسی تاثیر درآمدهای بالای نفتی بر توسعه کشور نروژ با استفاده از ...

بررسي تاثیر درآمدهاي باالي نفتي بر توسعه کشور نروژ با. استفاده از ... اجتماعی، رشد اقتصادی کمتر از انتظار، متنوع نشدن ساختارهای اقتصادی و سطوح باالی فقر و نابرابری اشاره کرد. با این وجود، ... کمتری نسبت به تقاضا دارد؛ بدین معنا که فرضاً.

17. Effects of the Import of Consumption, Intermediate and Capital ...

14 جولای 2017 ... پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و در پی تحریم نفتی کشورهای .... صادر کننده نفت ناشی از افزایش قیمت نفت، تأكيد دارد که با سرازیر شدن این درآمد در اقتصاد ..... رشد اقتصادی و تأثیر نوسانات و شوک های نفتی در قالب مدل های خطی ...

18. تأثیر تکانه‌های نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق‌ ... - مجله اقتصادی

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰا. ﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی. ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه. ﻧﻔﺖ. از. ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﺑﺤﺚ. ﺑﺮ. اﻧﮕﯿﺰ. اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ... ﻧﻔﺘﯽ و رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد و در ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت. ﺗﮑﺎﻧﻪ. ﻫﺎی. ﻧﻔﺘﯽ. ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در. رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و اﺛﺮ.

19. بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید ...

جعفری صمیمی احمد، منتظری شورکچالی جلال، خزائی ایوب. بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت).

20. طبق تجربه جهان رشد اقتصادی وابسته به نفت «رشد شکننده» است

27 آگوست 2017 ... وقتی تصمیم برخی کشورهای عرب عضو اُپک (برای تحت فشار گذاشتن آمریکا علیه ... از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک ... نشان می‌دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

21. استقلال بودجه از درآمد نفتی لازمه رشد اقتصادی - با اقتصاد

24 نوامبر 2017 ... موضوع وابسته نبودن اقتصاد به درآمد نفتی موضوعی است که تقریبا اکثر ... اوضاع مناسبی ندارد و برای ارتقای ظرفیت این بخش اصلاحات ساختاری اعم از ... این کشور است و حتی سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور بی تاثیر نبوده و ...

22. وابستگی ساختار اجتماعی ایران به اقتصاد نفتی - آنا

1 نوامبر 2016 ... ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی ... نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی قرار دارد و وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را ... و معقول درآمد های نفتی را مدیریت کرده و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کند و بقیه کشورها ...

23. خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1391

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﮐﺸﻮﺭ. ۱۳۹۱. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ... ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ooo. ﺭﻗﻢ. ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻗﻢ. ﺍﻋﺸﺎﺭﻱ. ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ. ﺭﺳﺪ .. ﺎﺭﻗﺍ. ﻡ. ﻣﻘ. ﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ .. ﺩﺭ. ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . △. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .... ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ. ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺩﻭﻟﺖ ... ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ. ﻣﻨﻔﯽ ﻭ. ﺗﺸ ..... ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ. ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ. ﻋﻤـﻮﻣﻲ.

24. چرا رشد اقتصادی ایران پایدار نیست؟ - رادیو فردا

20 آوريل 2017 ... نوسان رشد اقتصادی آنهم در این اندازه نشان از تکانه هایی دارد که در پس ... بنابراین هر چند تاثیر سیاست گذاران و سیاست گذاری بر رشد اقتصادی مهم است اما همه ... بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی دولت این رشد رانتی و نفتی کاهش میبابد.

25. چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عم

فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید ... تجاری ناشی از نوسانات در آمدهای حاصل از منابع طبیعی مصون دارد، مواجه هستند.

26. تأثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی ...

5 نوامبر 2012 ... رﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺻـﺎدرات ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽِ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ... ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺛﺮات وﻓﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ روي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ. -. ﺷﺪت ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ..... وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨـﺪان ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻧـﺪارد و ﻫﻤـﻮاره زﯾـﺮ.

27. تأث ری درآمدهای نف یت بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگش ی

بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران طی دوره ی 1353-1390 با .... در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد. ... پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور می ...

28. درآمد نفتی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد

درآمد نفتی تاثیری بر رشد ... بر امید آفرینی و توجه بیشتر به مسائل در شرایط خطیر کشور ...

29. پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸درصد بر اساس نفت ۵۵دلاری است ...

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش قیمت نفت، تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد و فروش نفت با مبلغی بیش از ۵۵ دلار، درآمد مازاد محسوب می شود.

30. فروش نفت بالاتراز ۵۵ دلار، درآمد مازاد است | صنعت کار

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش قیمت نفت، تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد و فروش نفت با مبلغی بیش از ۵۵ دلار، درآمد مازاد محسوب می شود.

31. رشد اقتصادی ۸ درصد با نفت ۵۵ دلار محقق می شود - ایبِنا

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که کاهش قیمت نفت تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ...

32. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: رشد اقتصادی ۸ درصد با نفت ...

وی ادامه داد: باید گفت که درآمد نفتی تنها شاخص تاثیرگذار بر رشد اقتصادی نیست، صادرات غیرنفتی و رشد تولید نیز می تواند بر افزایش شد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

33. نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟ - ایسنا

نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر مؤثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت می گیرد.

34. بدهی‌های دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟ - ایسنا

... مبتنی بر درآمدهای نفتی ... توجه بر رشد اقتصادی کشور ... های اقتصادی ندارد. ...

35. پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس نفت ۵۵ دلاری است

تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد و فروش نفت با مبلغی بیش از ۵۵ دلار و نایب رئیس ...

36. تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و ...

... کاهش درآمد نفتی بر ... ای بر تولید و اشتغال ندارد و ... رشد اقتصادی کشور را ...

37. تحریم نفتی ایران چه تاثیری روی آینده بازار جهانی دارد؟

تحریم نفتی ایران چه تاثیری ... های اقتصادی کشور و ... بر اینکه هیچ صنفی در کشور ...

38. نوسانات نرخ ارز چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟

همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان‌مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می‌پذیرد.

39. : شوک نفتی در اقتصاد ایران

تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ... اقتصادی کشور در ... بر رشد اقتصادی تأثیری ...

40. BBCPersian.com | اقتصاد و بازرگانی | بحران مالی جهان چه ...

تاثیر بر اقتصاد ایران. بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

41. رانت نفتی در ایران 1 - daneshnameh.roshd.ir

بدین ترتیب میتوان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی ... اقتصادی کشور ... تاثیری بر ...