چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۵

درآمد نفتی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد