شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۴

درخشش کمانداران بافقی در مسابقات تیراندازی با کمان کشور