پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۴

درخشش کمانداران بافقی در مسابقات تیراندازی با کمان کشور