پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۰

درخواست رسمی الغرافه از پرسپولیس برای صدور ITC طارمی