شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۵۸

درددل مرد ناخن بلند پس از 62 سال لجبازی