جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۹

دروغ پردازی رسانه های زنجیره ای علیه فیلم حاتمی کیا!(اخبار ادبی و هنری)