چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۰

درگیری با اعضای کمپین حزب حاکم در ترکیه سه کشته برجای گذاشت بازداشت 10 نفر