سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۹

درگیری مسلحانه در مجموعه سوارکاری گنبد