دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۵

درگیری نیروهای حزب کارگران کردستان با نظامیان ترک رویدادها و تحولات اخیر ترکیه در یک نگاه 24بهمن