پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

درگیری نیروهای حزب کارگران کردستان با نظامیان ترک رویدادها و تحولات اخیر ترکیه در یک نگاه 24بهمن