یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۳

دریافت کارت ملی هوشمند نیازی به تعویض شناسنامه ندارد