جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۰

دریافت کارت ملی هوشمند نیازی به تعویض شناسنامه ندارد