دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۶

در حاشیه حوزه واکنش یک مرجع تقلید به طرح مساله رفراندوم گردهمایی طلاب ...