سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۰

در حاشیه حوزه واکنش یک مرجع تقلید به طرح مساله رفراندوم گردهمایی طلاب ...