یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۲

در حوزه تئاتر و سینما جای خواهران بسیجی خالی است