چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۰

در عملیات پلیس بلژیک علیه مهاجران یک دختربچه کشته شد