چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۸

در مورد و اوت و کرنرهای استقلال و پرسپولیس هم شرط می بندند