پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۰

در مورد و اوت و کرنرهای استقلال و پرسپولیس هم شرط می بندند