جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۱

در IJFS، نشریه بین المللی جهاد دانشگاهی منتشر شد رابطه تنگاتنگ سواد ...

1. فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان

رابطه بین سبک دل‌بستگی به خدا با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی ادراک بیماری ... چهلمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان، مربوط به بهار 1397 منتشر شد. ... مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاددانشگاهی، هشتمین کنگره سراسری سرطان پستان را در تاریخ 8-6 آبان ماه سال ... پایگاه کنگره بین المللی.

2. magiran.com: شناسنامه نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران

صاحب امتياز: پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي. مدير مسئول: دكتر حميدرضا طيبي. سردبير: دكتر حميدرضا صادق محمدي. مدير اجرايي: امير بهرام دوست، قاسم كارگر.

3. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

Iranian Institute of Research & Development in Chemical Industries پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران.