یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۷

دستگاه آندرومدا دونمایشگری مایکروسافت امسال وارد بازار خواهد شد