یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۰

دستگیری 15 سارق در کرمان 30 فقره سرقت کشف شد