شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۰

دستگیری 46 نفر از عناصر پ.ک.ک در ترکیه