چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۶

دستگیری 46 نفر از عناصر پ.ک.ک در ترکیه