دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۳

دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است