یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۷

دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است