شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است