پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۶

دعای هفت جلاله برای تقویت اعتماد به نفس و شهامت

1. دعای هفت جلاله بر روی سنگ حدید جهت گشایش کارها

هر کس دعای هفت جلاله را بر روی سنگ حدید نقش کند و آن را همراه دارد از شر اجنه و افراد ...

2. ضرباهنگِ سرنگونی قپه ها و عمامه های ولایی! | وب سایت رسمی ...

دوست گرامی مصلح ممنونم به خاطر توجهتان . این دوستان وطنفروش ما آنچه که سخت است و کار ...