شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۳

دعای هنگام وضو از امام علی (ع) در مفاتیح