دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۶

دعوت العبادی از جریان های سیاسی عراق برای نشست پس از عید فطر