شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۵

دفاع آقای گل جهان از آقای گل پرسپولیس !