سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۳

دقاق: ملت بحرین در مجالس حسینی تربیت شده اند و عقب نشینی نمی کنند