چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۰

دقاق: ملت بحرین در مجالس حسینی تربیت شده اند و عقب نشینی نمی کنند