پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۲

دلجویی غیرمنتظره هواداران بارسا از هافبک ناراضی