جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۰

دلجویی غیرمنتظره هواداران بارسا از هافبک ناراضی