چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۶

دوره آموزشیاری قرآن کریم با هدف ارتقای دانش قرآنی روحانیون مستقر برگزار شد