شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۸

دوره آموزشیاری قرآن کریم با هدف ارتقای دانش قرآنی روحانیون مستقر برگزار شد