چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۳۴

دوره آموزشیاری قرآن کریم با هدف ارتقای دانش قرآنی روحانیون مستقر برگزار شد