یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۹

دولت با عبرت آموزی از گذشته مراقبت کند تا در مذاکره با اروپا خسارت دیگری ...