جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۳

دولت به تنهایی قادر به انجام همه تکالیف نیست