سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۲

دولت درصدد زمینه سازی برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها به روستاها است