پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۳

دولت در مدیریت نرخ دلار چشمانش را فروبسته است افزایش نرخ ارز به روال فعلی ...