سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۳

دولت در مدیریت نرخ دلار چشمانش را فروبسته است افزایش نرخ ارز به روال فعلی ...