دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۹

دولت در مذاکره با اروپاییان تضمین های جدی و قوی اخذ کند