سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۹

دولت فرصت های شغلی را برای معلولان کشور تسهیل کند