چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۰

دولت نیجریه برای بازگرداندن 110 دختر ربوده شده با بوکوحرام مذاکره می کند