دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

دولت های اسلامی باید رژیم صهیونیستی را با قطع رابطه به انزوا بکشانند