یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۵۹

دولت های اسلامی باید رژیم صهیونیستی را با قطع رابطه به انزوا بکشانند