پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۴

دولت های اسلامی باید رژیم صهیونیستی را با قطع رابطه به انزوا بکشانند