شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۰

دومین نشست هنری بسیج هنرمندان دشتستان برگزار شد تصاویر اختصاصی