شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۳

دکتر ستاری: تلگرام حاصل بی عرضگی خودمان است