چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۶

دکتر قانعی راد درگذشت