پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۶

دکتر محمد حسین پرکره کتاب خود را به شهید فاجعه منا تقدیم کرد