دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۶

دیابت و سیگار دو فاکتور پرخطری که منجر به رسوب کلسیم در مغز می شوند