چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۲

دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی یک شوی تبلیغاتی بود