پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از نمایندگان پارلمان و احزاب جمهوری آذربایجان