دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲

دیدار فرماندهان نظامی ارشد دو کره با یکدیگر