چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۷

دیدار پامپئو با رئیس جمهور چین درباره کره شمالی و دریای چین جنوبی