یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۴

دیدار کیم و ترامپ؛ صحنه گردان کیست؟