سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۹

دیپلم افتخار جشنواره موسیقی بلغارستان به گروه اصفهانی رسید