پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۷

رئال مادرید 0 1 ویارئال ؛ ادامه تیره روزی های زیدان و کهکشانی ها