شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۴

رئیس جمهور آمریکا: من هرگز نگفتم که با کیم جونگ اون رابطه خوبی دارم!