شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۹

رئیس جمهور آمریکا: من هرگز نگفتم که با کیم جونگ اون رابطه خوبی دارم!